Werkvormen

“De weg naar succes is altijd in ontwikkeling.”
- Chinees gezegde -

In het plaatje hieronder vind je een overzicht van alle werkvormen uit het boek "Praktisch op weg naar Teamresultaat", gerangschikt naar de vijf aandachtsgebied. Ook is aan de werkvormen een logische volgorde gegeven waarin je ze kunt toepassen in je team, weergegeven door de spiraal in het plaatje. Klik in het plaatje om snel naar een aandachtsgebied of specifieke werkvorm te springen. Je kunt ook rechtstreeks naar overige werkvormen springen.

5 stappenplan met 20 werkvormen Aandachtsgebied: Teamleren Werkvorm: Taakbord & Stand-up Werkvorm: Relatief schatten Werkvorm: Story Mapping Werkvorm: Retrospective Aandachtsgebied: Transparantie Werkvorm: Elimineren van verspillingen Werkvorm: Visgraatanalyse Werkvorm: Vaardighedenkompas Werkvorm: Teamontwikkeling Aandachtsgebied: Verbetering Werkvorm: Persoonlijkheidsstijlen Werkvorm: Teamwork Werkvorm: Focusoefening Impact Mapping Aandachtsgebied: Klantwaarde Werkvorm: Prioriteitenmatrix Werkvorm: Zeesteranalyse Werkvorm: Bevlogenheidsthermometer Werkvorm: Oplossingsgericht coachen Aandachtsgebied: Samenwerking Werkvorm: Delegation Poker Werkvorm: Organisatiescan Werkvorm: Meeting Manifesto Werkvorm: Swim Lane

Wil je de werkvormen liever ervaren dan lezen of in een veilige omgeving oefenen met faciliteren, meld je dan aan voor een van de bijeenkomsten van ons Platform Teamleren.

 

Aandachtsgebied: Transparantie

Waar werkt ons team aan? Waarom is dát belangrijk? Zijn het de juiste werkzaamheden? Wie zit er op het resultaat te wachten? Redden we het op tijd? Welke hindernissen houden ons tegen of vertragen ons? Aan welk hoger organisatiedoel dragen we bij?

 

Werkvorm Taakbord & Stand-up
Doel

Vergroten van de transparantie in de werkvoorraad voor de komende periode en de voortgang.

Omschrijving Waar werkt ons team aan? Redden we het op tijd? Met simpele hulpmiddelen als een taakbord, een wensenlijst en een dagelijkse Stand-up meeting leg je basis om deze vragen te beantwoorden.
Resultaten
 • Beter inzicht in onder handen werk
 • Onderlinge steun bij afmaken van taken
 • Beter inzicht in de planning en voortgang
 • Autonomie van teamleden groeit
Praktijk

Blogpost: Taakbord & Stand-up

 

Downloads

Geen

Links Geen

 

Werkvorm Relatief schatten
Doel Meer voorspelbaarheid door een gedeeld beeld rond complexiteit in de werkvoorraad
Omschrijving Jouw team oefent met relatief schatten aan de hand van foto’s van verschillende voertuigen. Daarna schatten ze de wensenlijst van de klant in en reflecteren hierop. Aan de hand van het rersultaat meet en rapporteert het team vanaf nu elke periode zijn ontwikkelsnelheid.
Resultaten
 • Betere voorspelbaarheid
 • Inzicht in complexiteit
 • Zicht op de klantwens
 • Inzicht in de doorlooptijd van de wensenlijst
 • Autonomie van teamleden groeit
Praktijk

Blogpost: Relatief schatten

 

Downloads Relatief schatten

Om binnen Scrum de product owner en het team goede handvatten te geven voor het komen tot tot een realistische planning is het concept van relatief schatten onmisbaar. Maar wat houdt dit concept nu precies in en werkt dit wel? Dat is waar je team met deze set kaarten samen achter komt. Deel de deelnemers in in groepjes van maximaal 8 man. Ieder groepje krijgt één set kaarten met foto's van voertuigen en de opdracht om deze in volgorde van capacoteit te leggen. Capaciteit wordt dan bepaald uit een combinatie van aantal te vervoeren personen, ruimte voor bagage en de snelheid van het voertuig. Aansluitend worden de voertuigen ingedeeld in categorieën met vergelijkbare capaciteit. De categorieën zijn 1/2, 1, 2, 3, 5, 8 of XS, S, M, L, XL (S = 2 x XS, M= 2 x S enz.). De Fiat is de referentie met capaciteit 2 of S. Besteed voldoende tijd aan evaluatie!

Dialogue Sheet - Value Stream Map

kaartjes met foto's van voertuigen

 

Planning poker: 
Om binnen Scrum de product owner en het team goede handvatten te geven voor het komen tot tot een realistische planning is het concept van relatief schatten onmisbaar. Hierbij zijn planning poker kaartjes een geweldig hulpmiddel omdat zer ieder teamlid dwingen om zelf over de inschatting na te denken alvorens deze met de anderen te delen. Een goede beschrijving van werkwijze van planning poker vind je bij Crisp.

Planning poker kaartjes

Links Uitleg van Planning Poker bij crisp.se

 

Werkvorm Story Mapping
Doel

Verkrijgen van overzicht, voor wat betreft compleetheid van de wensenlijst en de volgorde van oppakken van klantwensen.

Omschrijving

Het team en de klantvertegenwoordigers gaan samen aan de slag om de werkvoorraad visueel te categoriseren en in de tijd uit te zetten. Alle klantwensen worden hiertoe afgedrukt op briefkaartformaat en op een grote muur, tafel of op de grond gepositioneerd.

Resultaten
 • Gedeeld beeld van de klantwensen
 • Compleetheid op hoofdlijnen
 • Overeenstemming over de prioritering
 • Betrokkenheid van stakeholders
Praktijk Geen
Downloads Geen
Links Geen

 

Werkvorm Swim Lane
Doel

Het inzichtelijk maken van het werkproces en daarmee een gedeeld beeld creëren voor het gehele team.

Omschrijving

Het team maakt samen met een vertegenwoordiging van andere betrokkenen het werkproces en de verantwoordelijkheden hierin inzichtelijk. Dit inzicht vormt de basis voor het definiëren van experimenten om het proces te verbeteren.

Resultaten
 • Gedeeld beeld van het werkproces
 • Meer begrip voor anderen
 • Meer sociale steun over de teamgrenzen heen
 • Meer proactiviteit in het oplossen van knelpunten
 • Commitment voor verbeteringen
Praktijk Geen
Downloads Geen
Links Geen

 

 

Aandachtsgebied: Verbetering

“Ik vind het niet erg om te dweilen, als ik maar weet dat iemand probeert de kraan te repareren.” Deze spreuk maakt helder waar verbeteren over gaat: het vinden van structurele oplossingen voor de knelpunten in onze werkwijze.

 

Werkvorm Retrospective
Doel

Meer tijd nemen voor samen structureel verbeteren.

Omschrijving

Regelmatig terugkijken op de manier van (samen)werken en daar leerpunten uit te halen zorgt ervoor dat je als team beter wordt. Door dit op een afwisselende manier te doen blijf je scherp en creëer je steeds meer waarde voor de klant.

Resultaten
 • Autonomie van de teamleden groeit
 • Verbeterde samenwerking
 • Meer plezier in het werk
 • Continuïteit in verbeteren
 • Commitment bij de gemaakte afspraken
Praktijk

Blogpost: Wil je waarde toevoegen voor je klant? Evalueer!

 

Downloads Dialoogwerkblad Retrospective V1 v0.01

Als Scrum Master/Agile teamleider ben je volop betrokken bij je team. Jammer dat je dan in de Retrospective niet mee kan doen omdat je veel te druk bent met faciliteren. Je kunt natuurlijk een facilitator regelen maar dit dialoogwerkblad stelt je in staat om de organisatie van de Retrospective juist in handen van je team te leggen. Dat is nog eens zelf-organisatie! Daarnaast vormt het een mooie afwisseling op de normale Retrospectivewerkwijze. Het resultaat kan na de sessie bij het team worden opgehangen als vastlegging van de afgesproken verbeteracties die het team de komende sprint uit gaat voeren.

Dialogue Sheet - Value Stream Map

Links Geen

 

Werkvorm Meeting Manifesto
Doel

Meer waarde halen uit de tijd die we in meetings besteden.

Omschrijving

Het team bepaalt aan de hand van een aantal stellingen welke waarden nu gevolgd worden en welke waarden zij persoonlijk belangrijk vinden. Het verschil tussen die twee is de basis voor een discussie over waarden en gedragsregels voor meetings.

Resultaten
 • Betere en snellere besluitvorming
 • Duidelijke afspraken en acties
 • Commitment bij gemaakte afspraken
 • Autonomie van de teamleden groeit
 • Selectiever accepteren van vergaderverzoeken
Praktijk Geen
Downloads Geen
Links

 

Werkvorm Elimineren van verspillingen
Doel

Meer focus op activiteiten die zichtbare waarde leveren voor de klant. Overige activiteiten minimali­seren of stoppen.

Omschrijving

Het team leert de 8 vormen van verspilling uit Lean herkennen. Met deze vaardigheid kijken ze naar hun eigen proces en gaan op zoek naar manieren om deze te minimaliseren en waar mogelijk te elimineren.

Resultaten
 • Focus op procesverbetering
 • Afname van de doorlooptijd van het proces
 • Toename van de voorspelbaarheid
 • Focus op het leveren van klantwaarde
Praktijk Geen
Downloads Geen
Links Geen

 

Werkvorm Visgraatanalyse
Doel

Met elkaar zoeken naar de grondoorzaak van een probleem en hier een structurele oplossing voor vinden.

Omschrijving

Alle expertise binnen het team mobiliseren en daarmee gezamenlijk de grondoorzaak te vinden. Soms ligt deze verstopt op plaatsen waar je hem niet zou verwachten. Het oplossen van een grondoorzaak zorgt vaak dat een netwerk van problemen in een keer is opgelost.

 

Resultaten
 • Proactief oplossen van knelpunten
 • Structurele oplossingen voor problemen
 • Autonomie van de teamleden groeit
Praktijk Geen
Downloads Geen
Links geen

 

 

Aandachtsgebied: Samenwerking

Waarom zou je samenwerken als je ook alléén en ongestoord je werk kunt doen? Uiteraard omdat je in een team expertises kunt combineren om tot betere resultaten te komen. Conclusie: samenwerken is cruciaal en tegelijkertijd ontzettend lastig.

 

Werkvorm Vaardighedenkompas
Doel

Inzicht in de gedeelde missie van het team, de huidige verdeling van vaardigheden, de gewenste verdeling.

Omschrijving

Samen breng je de kennisverdieping en kennisverbreding in beeld, die nodig is om de missie beter te vervullen en stappen die jullie daartoe de komende periode gaan nemen.

Resultaten
 • Toename van kennisoverdracht
 • Kennisverbreding bij teamleden
 • Meer gedeeld verantwoordelijkheidsgevoel
 • Gemakkelijker hulp vragen
 • Meer plezier in het werk
Praktijk

Downloads

Geen

Links Geen

 

Werkvorm Teamontwikkeling
Doel

Meer inzicht krijgen in de groeistadia van een team waardoor het team doelgerichter naar “performing” beweegt.

Omschrijving

Het model van stadia van groepsvorming van Tuckman geeft inzicht in de stappen die nodig zijn om als team succesvol (performing) te worden. Door deze groei­stadia op A3tjes in de ruimte te verdelen en met jouw team door het model heen te lopen leer je het model kennen en kun je jezelf hierin plaatsen. Op basis hiervan bepaal je met elkaar de volgende stappen in je eigen groeipad.

Resultaten
 • Inzicht in de groeistadia van een team
 • Aandacht voor verbeteren
 • Aandacht voor normen en waarden
 • Samenwerking in de keten
 • Afspraken over verwachting in samenwerking
Praktijk

Team Business Development van Royal FloraHolland op het strand tijdens de hun uitwerking van Tuckman

 

Downloads Vloerplaten Teamontwikkeling
Links Geen

 

Werkvorm Persoonlijkheidsstijlen
Doel

De waarde van diversiteit in het team leren zien en daarmee ieders talenten beter benutten.

Omschrijving

Je gebruikt persoonlijkheidssteilen om meer inzicht te krijgen in de voorkeurswerkwijze van teamleden (de een is flexibel waar de ander hecht aan regels, de een wil meteen aan de slag waar de ander eerst een helder plan nodig heeft). Dit levert begrip voor elkaar op en geeft de mogelijkheid om gedrag op elkaar af te stemmen.

Resultaten
 • Ervaren van sociale steun
 • Begrip en waardering voor elkaar
 • Onderling vertrouwen
 • Inzicht in eigen sterktes en valkuilen
 • Gemeenschappelijke taal om gedrag bespreekbaar te maken
Praktijk Geen
Downloads Vloerplaten voor persoonlijkheidsstijlen

Om als team goed samen te werken is het belangrijk dat teamleden de waarde van diversiteit in het team leren zien en daarmee ieders talenten beter benutten. Je gebruikt persoonlijkheidsstijlen om meer inzicht te krijgen in de voorkeurswerkwijze van teamleden (de een is flexibel waar de ander hecht aan regels, de een wil meteen aan de slag waar de ander eerst een helder plan nodig heeft). Dit levert begrip voor elkaar op en geeft de mogelijkheid om gedrag op elkaar af te stemmen.

 

 

 

Vloerplaten persoonlijkheidsstijlen (basic)

Vloerplaten persoonlijkheidsstijlen (uitgebreid, met goede en slechte dag)

Links Online DISC test bij 123test.nl

 

Werkvorm Teamwork
Doel

Vergroten van de focus op teamresultaat.

Omschrijving

Aan de hand van het teammodel van Patrick Lencioni gaat het team op zoek naar zaken die teamwork frustreren en maken ze een actieplan om de samenwerking te verbeteren. Hiervoor gebruiken ze een dialoogwerkblad, een A1 met vragen die een dialoog stimuleren.

Resultaten
 • Meer onderling vertrouwen
 • Inbreng van individuele expertise
 • Elkaar aanspreken op verantwoordelijkheden
 • Betere resultaten
Praktijk

Blogpost: Uit de praktijk: Vorm één team

 

Downloads Dialoogwerkblad Teamwork

Met dit werkblad ga je met je team hands-on aan de slag met het Teamwork model van Lencioni (uit zijn boek De Vijf Frustraties van Teamwork). Je steekt de thermometer in je team en maakt kennis met een nieuwe werkvorm flink wat discussie zal losmaken.

Dialogue Sheet - Value Stream Map

Dialoogwerkblad Teamwork

Vloerplaten Teamwork

Teamwork Exercise Floor Sheets and Score Cards (EN)

Links Geen

 

 

Aandachtsgebied: Klantwaarde

Wat is klantwaarde? We hebben het er vanuit de dienstverlening regelmatig over, maar bespreken we dit ook met de klant? Hoe kom je erachter of de klant een boor, een gat of misschien alleen een manier om iets op te hangen nodig heeft? En hoe zorg je dat je als bedrijf, afdeling of team de klant steeds een stukje blijer maakt? Hiervoor is focus nodig op het leveren van waarde en directe feedback op deze waarde.

 

Werkvorm Focusoefening
Doel

Minder verstoringen en wisselen van taken en een betere basis voor bijsturen.

Omschrijving

Als team onderzoek je, met een simpele oefening, het effect van focus op de productiviteit. Van daaruit inventariseer je verbetervoorstellen. Ook kijk je met elkaar naar de waarde van het hebben van een duidelijk sprintdoel als hulpmiddel om de focus vast te houden en gedurende de sprint te kunnen sturen op het halen hiervan.

Resultaten
 • Scheiding tussen hoofd- en bijzaken
 • Focus op teamresultaat
 • Ervaren van sociale steun
 • Eerder “Nee, nu niet! Zet maar op de wensenlijst.” zeggen
Praktijk Geen
Downloads

Geen

Links Geen

 

Werkvorm Impact Mapping
Doel

Samen met stakeholders een gedeeld beeld creëren van mogelijke wegen naar het doel.

Omschrijving

Voor praktisch elk doel dat je in een organisatie wilt halen, moeten mensen hun gedrag veranderen. Visualiseer samen met belanghebbenden, welke gedragsveranderingen (impact) er nodig zijn om je doel te halen en hoe je daar als team bij kunt helpen. Daarmee kom je tot een gedragen aanpak om het doel te realiseren.

Resultaten
 • Betrokkenheid van belanghebbenden
 • Overeenstemming over het doel en de aanpak
 • Gefundeerde scopediscussies
 • Commitment bij alle betrokken partijen
Praktijk

Blogpost: Besluiten met impact

 

Downloads Dialoogwerkblad Impact Mapping v1.0: 

In Agile ben je als team gefocust op het voortdurend leveren van klantwaarde. Hiervoor is het noodzakelijk om een scherp beeld te hebben van de impact die de business verwacht van het product dat je met elkaar realiseert. Impact Mapping is een visuele techniek voor strategisch plannen. Het geeft de product owner, belanghebbenden en het team een gedeeld beeld van het doel en de aannames die tot de gevraagde te ontwikkelen oplossing hebben geleid. Zie ook het boek Impact Mapping van Gojko Adzic.

 

Dit dialoogwerkblad is bedoeld om in teamverband met Impact Mapping aan de slag te gaan.

Dialogue Sheet - Value Stream Map

Links

Filmpje op Youtube over Impact Mapping (EN)

 

Site specifiek over Impact Mapping (EN)

 

Uitgebreide presentatie door de bedenker Gojko Adzic: Make Impacts Not Software (EN)

 

Werkvorm Prioriteitenmatrix
Doel

Samen bepalen welke resultaten de meeste waarde leveren en de prioritering bepalen.

Omschrijving

Je hebt een mooi overzicht van klantwensen, maar prioriteiten zijn nog onduidelijk. Samen met team en belanghebbenden breng je hun gevoel van businesswaarde en de geschatte complexiteit samen om hiermee de prioriteit te bepalen.

Resultaten
 • Focus op klantwaarde
 • Prioritering
 • Eerder “nee, nu niet” zeggen
 • Commitment
 • Gefundeerde scopediscussies
Praktijk Geen
Downloads Geen
Links Geen

 

Werkvorm Zeesteranalyse
Doel

Meer focus op voor de klant waardetoevoegende activiteiten

Omschrijving Dit is een eenvoudige werkvorm die je kritisch laat kijken naar de waarde van activiteiten die jullie uitvoeren. Belangrijk onderdeel daarbij is het meenemen van de zichtbare waarde die deze activiteiten voor de klant opleveren. Bij deze werkvorm hoort een dialoogwerkblad dat het proces ondersteunt. Na afloop hebben jullie onder andere met elkaar afgesproken waar jullie mee gaan stoppen.
Resultaten
 • Focus op klantwaarde
 • Grotere veranderbereidheid
 • Eerder “nee, nu niet” zeggen
 • Meer focus op het halen van het sprintdoel
 • Scheiding tussen hoofd en bijzaken
Praktijk Geen
Downloads Dialoogwerkblad Zeesteranalyse

Links

 

 

Aandachtsgebied: Teamleren

Teamleren is een proces waarin een team actief zoekt naar feedback en aanpassingen doet om te verbeteren. Ze lossen samen zelfstandig problemen op. Ze onderzoeken, experimenteren en leren voortdurend om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden.

 

Werkvorm Bevlogenheidsthermometer
Doel

Betere interventies in kunnen zetten die jouw team zowel richting geven als teamleren bevorderen.

Omschrijving

Deze werkvorm helpt je om als leidinggevende inzicht te krijgen in hoe interventies vanuit jou en de rest van de organisatie ervaren worden door jouw team. Hiermee houd je zowel jezelf, jouw team en de organisatie een spiegel voor en stimuleer je discussie.

Resultaten
 • Autonomie van de teamleden groeit
 • Onderling vertrouwen
 • Bewust inzetten van managementinterventies
 • Plezier in het werk
Praktijk

Blogpost: Bevlogenheidsthermometer

 

Downloads Geen
Links Geen

 

Werkvorm Oplossingsgericht coachen
Doel

Binnen het team elkaar coachten, waardoor ieder teamlid groeit. Hierdoor bereik je als team een beter resultaat.

Omschrijving

Met deze werkvorm leer je wat je nodig hebt om elkaar als collega te coachen om ieders persoonlijke doelstellingen te realiseren.

Resultaten
 • Coachingsmogelijkheden
 • Ervaren van sociale steun
 • Persoonlijke ontwikkeling
 • Autonomie van de teamleden groeit
 • Onderling vertrouwen
 • Plezier in het werk
Praktijk Blogpost: Denken in oplossingen in plaats van problement
Downloads Coachingkaarten voor oplossingsgericht coachen

Door binnen het team elkaar tecoachten, groeit ieder teamlid. Hierdoor bereik je als team een beter resultaat. Met deze werkvorm leer je wat je nodig hebt om elkaar als collega te coachen om ieders persoonlijke doelstellingen te realiseren.

 

Coachingskaartjes

Links

Blog over de kracht van kleine stappen

 

Film over oplossingsgericht coachen

 

Werkvorm Delegation Poker
Doel

Gezamenlijk beeld krijgen van delegatieniveau per thema en hier afspraken over maken.

Omschrijving

Delegeren blijft lastig. Met Delegation Poker beslissen team en leidinggevende samen welke beslissingen zijn gedelegeerd en hoe ver de verantwoordelijkheid reikt? Hiermee zorg je dat iedereen zich hier comfortabel bij voelt en krijg je de juiste discussie op gang over bevoegdheden.

Resultaten
 • Overeenstemming over delegatieniveau
 • Minder afhankelijkheid van beslissers
 •  Autonomie van de teamleden groeit
 • Ervaren van sociale steun
 • Plezier in het werk
Praktijk Blogpost: Delegation Poker
Downloads

Delegation Poker Kaarten

Delegation Poker Vloerplaten

Delegation Poker Karten (DE)

Links

Filmpje over het boek Turn The Ship Around van David Marquet

 

Management 3.0 Workout delegation board

 

Werkvorm Organisatiescan
Doel

Inzicht in huidige situatie en gewenste situatie voor praktisch op weg naar resultaat.

Omschrijving

Hoever ben je als team onderweg, maak je de juiste stappen richting teamleren of werken jullie jezelf soms tegen. Deze werkvorm geeft je een thermometer waarmee je samen kijkt waar jullie als team nu staan. Daarnaast wordt het zichtbaar en bespreekbaar welke stappen jullie nog willen maken.

Resultaten
 • Autonomie van de teamleden groeit
 • Meer inzicht in huidige en gewenste organisatiekenmerken
 • Meer structurele verbeteracties.
 • Meer plezier in het werk
 • Ervaren van sociale steun
Praktijk Geen
Downloads Organisatiescan

Deze werkvorm geeft je een thermometer waarmee je samen kijkt waar jullie als team nu staan. Daarnaast wordt het zichtbaar en bespreekbaar welke stappen jullie nog willen maken.

 

Kaarten voor de Organisatie Scan v3 (NL)

Cards for Organization Improvement Scan v3 (EN)

Karten für Organisationsscan v3 (DE)

Links Blog over het Rightshifting Model (EN) van Bob Marshall dat de inspiratie heeft gevormd voor deze scan.

 

 

Overige werkvormen

Hier vind je werkvormen uit het volgende boek dat we nu aan het schrijven zijn en werkvormen die niet (meer) in Praktisch op weg naar Teamresultaat staan.

 

Werkvorm Dialoogwerkblad Scrum
Doel

Een gezamenlijk beeld van Scrum te krijgen.

Omschrijving

Scrum is een framework voor zelforganisatie van Agile teams. Over Scrum valt heel veel te vertellen maar hiervoor verwijzen we naar andere bronnen. Een mooi startpunt is http://www.scrumguides.org waar je de 16 pagina’s tellende Scrum Guide kunt vinden (in tientallen talen waaronder het Nederlands).

Resultaten
 • Resultaat 1
Praktijk Geen
Downloads Dialoogwerkblad Scrum v2.0

Dit dialoogwerkblad is bedoeld om in teamverband een gezamenlijk beeld van Scrum te krijgen en te bespreken hoe je er als team mee aan de slag wil gaan.

Dialogue Sheet - Value Stream Map

Links Geen

 

Werkvorm Value Stream Map
Doel

Samen het proces visueel in kaart brengen om zo inzicht te krijgen welke stappen in het proces de meeste klantwaarde leveren.

Omschrijving

De Value Stream Map is een veel gebruikt hulpmiddel uit Lean om knelpunten in een voortbrengingsproces (van idee tot inkomsten) inzichtelijk te maken. In een Value Stream Map breng je, samen met jouw team en belanghebbenden, het proces visueel in kaart, inclusief wachttijden en verspillingen.

Resultaten
 • Focus op klantwaarde
 • Veranderbereidheid
 • Samenwerking over teams heen
 • Inzicht in de processtappen
 • Inbreng van individuele expertise
Praktijk Geen
Downloads Dialoogwerkblad Value Stream Map

Een van de aspecten van een Agile manier van werken is continue bezig zijn met verbeteren. Hiervoor is het belangrijk om er achter te komen waar de knelpunten zitten in de huidige manier van werken zodat deze als eerste kunnen worden aangepakt. Dit dialoogwerkblad is bedoeld om met een gemengde groep participanten uit een voortbrengingsproces een value stream map van dit proces op te stellen en aan de hand hiervan verbeteracties te definiëren.

Dialogue Sheet - Value Stream Map

 

Links Geen

 

Werkvorm Dialoogwerkblad SWITCH
Doel Mensen meekrijgen in grote verandertrajecten. Veranderen als veranderen moeilijk is.
Omschrijving

Het Switch verandermodel biedt 9 strategieën om menselijk gedrag te veranderen zonder gebruik van macht. Hoe krijg je je doelgroep (team, afdeling, organisatie, land) mee in de eerstvolgende stap(pen) in een verandering.

Resultaten
 • Minder analysis paralyses
 • Mensen in hun hart raken
 • De weg effenen
Praktijk Geen
Downloads

Links Geen

 

Werkvorm Dialoogwerkblad Zeilboot
Doel

Gedeeld beeld van van het teamdoel en de weg daar naartoe.

Omschrijving

Dit dialoogwerkblad helpt een team met het visualiseren van hun beeld van de ideale toekomst en de weg daar naartoe.

Resultaten
 • Verbeteringen in de werkwijze
 • Meer samenwerking
 • Meer plezier in het werk
 • Meer teamresultaat
Praktijk
Downloads

Dialoogwerkblad Zeilboot

Links Geen

 

Alle downloads op deze pagina zijn door Praktisch op weg ter beschikking gesteld onder de Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Creative Commons License